STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „VILLA DERMATICA„, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego „VILLA DERMATICA” jest właściciel Sklepu – firma:

P.H.U. SOLAREX Agnieszka Guzik
30-435 Kraków
ul. Zakopiańska 110
NIP: 552-112-90-35

FAKTURY:
Od dnia 1 stycznia 2020 roku Klient w momencie składania zamówienia podejmuje decyzję, o tym, czy potrzebuje fakturę  czy paragon. Nie jest możliwe późniejsze wystawienie faktury na podstawie paragonu lub faktury z numerem NIP, tj. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku czy podatku od wartości dodanej.

Zamówienia powyżej 15 000 zł.  muszą być opłacane formą płatności przelew.  W innym przypadku takie zamówienia zostaną anulowane.

ZASADY OGÓLNE :

– Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.villadermatica.pl

– Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia

– Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, z długą datą ważności oraz wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

– Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( zawierają wszelkie należne podatki)

– Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

– Zamówienia są przyjmowane  wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego

– Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok

– Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe : dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail

– Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia

Do każdego zakupionego towaru wystawiany jest paragon, na  życzenie faktura Vat.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „VILLA DERMATICA”do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody klienta na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby sklepu. Nie są przekazywane do wiadomości osób trzecich. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.