Regulamin „Karnet stałego klienta”

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady programu Karty Stałego Klienta Villa Dermatica, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta.
 2.  Wydawcą Kart Stałego Klienta jest Villa Dermatica ul. Zakopiańska 110,  30-435 Kraków.

§ 2 WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

 1.  Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest skorzystanie z jakiejkolwiek usługi w Villa Dermatica.
 2. Aby otrzymać pieczątkę na Karcie Stałego Klienta należy dokonać zakupu usługi /usług w salonie Villa Dermatica za minimalną kwotę 100 złotych brutto (z Vat) i okazać Kartę Stałego Klienta pracownikowi salonu Villa Dermatica.
 3. Podczas jednej wizyty przy płatności powyżej 200zł i więcej dalej przysługuje 1 pieczątka.

§ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania -5% rabatu na 6-tą usługę odnotowaną na karcie stałego klienta oraz do otrzymania -10% rabatu przy 12-tej usłudze odnotowanej na karcie stałego klienta.
 2. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą
 3. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 4.  Rabat jest naliczany od ceny regularnej danego zabiegu przy 6 usłudze – 5% i 12 usłudze 12%
 5.  W celu naliczenia Rabatu należy okazać pracownikowi Villa Dermatica Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
 6. Promocje nie łączą się.

Poniżej znajduje się wykaz usług, którym nie przysługuje rabat -5% na 6-tą usługę oraz -10% rabat na 12-tą usługę na Karcie Stałego Klienta):

zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej
zabiegi z zakresu poradni trychologicznej
zabiegi z centrum implantacji włosa
zabiegi makijażu permanentnego

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Villa Dermatica
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 3. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy.

Wszystkie pakiety ( objęte rabatem lub zniżka itp.) zakupione w Villa Dermatica nie podlegają zwrotowi. Zakupione pakiety maja ważność 6 miesięcy. Z  pakietu mogą korzystać  inne osoby po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Klinice Villa Dermatica.